Dodano: 13 marca 2023
0:37 minut
Inspekcja pracy razem z OHP

Kolejne porozumienie zawarł Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Partnerem została Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP.

Podpis pod tekstem porozumienia złożyli Konrad Pachciarek – Okręgowy Inspektor Pracy oraz Tomasz Namieciński – komendant wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy.  Jak obaj panowie podkreślali, najważniejsze jest, by nie zakończyło się wyłącznie na dokumencie, ale poszły za nim wspólne działania. Te natomiast mają rozpocząć się już wkrótce i przewidują m.in. warsztaty z podstaw prawa pracy dla podopiecznych OHP,  z ośrodków rozsianych po niemal całym regionie.

W ostatnim czasie podobną współpracę inspekcja pracy nawiązała  z Wydziałem Prawa i Administracji US oraz Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT.

 

Galeria