Dodano: 18 stycznia 2024
2:2 minut

Dwa tysiące złotych za półtoraminutowy film? To możliwe w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Legitna praca w oku kamery”. Wystarczy opowiedzieć kolegom i koleżankom o bezpiecznej pracy i wysłać zgłoszenie do 15 marca 2024 roku.

 

Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym

„Legitna praca w oku kamery”:

 1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
 2. Nakręć film do 90 sek. Zachęć w nim swoich rówieśników, żeby zatrudniali się zgodnie z prawem i w bezpiecznych warunkach.
 3. Pobierz i wypełnij: Kartę zgłoszenia, Zgodę na przetwarzanie danych, Zgodę na wykorzystanie wizerunku,  Zgodę na przeniesienie na Państwową Inspekcję Pracy praw autorskich i Oświadczenie  (załączniki nr 1-5 do regulaminu).
 4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
 5. Zeskanuj wypełnione dokumenty.
 6. Wypełnij krótki formularz poniżej. Załącz skany wypełnionych i podpisanych dokumentów oraz swój film i wyślij do 15.03.2024 roku włącznie.
 7. Wygraj nagrody!

  Najważniejsze informacje

  Konkurs dla młodych osób w wieku 14-24 lata. Uczestnicy rywalizują w 3 kategoriach wiekowych: 14-15 lat; 16-19 lat; 20-24 lata.
  • Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodych osób wiedzy dotyczącej: przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia.
  • Zadanie konkursowe to nakręcenie filmu (do 90 sek.), w którym Twórca ma zachęcić swoich rówieśników do zatrudnienia się zgodnie z prawem i w bezpiecznych warunkach.
  • Gatunek filmów konkursowych jest dowolny np.: fabuła, dokument, reportaż, teledysk, animacja komputerowa etc.
  • Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki techniczne: rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Full HD; wielkość pliku maksymalnie 500 MB, format: mp4, avi, mov, wmv; audio: stereo.
  • Każdy uczestnik powinien wysłać swój film razem z zeskanowanymi dokumentami do dnia 15.03.2024 roku, korzystając z poniższego formularza.
  • Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie konkursu.

   Zakres tematyczny konkursu

   • Przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy.
   • Zagadnienia związane z podejmowaniem pracy wakacyjnej i sezonowej oraz nauki zawodu.

  • O kampanii „Legitna praca”

   Konkurs filmowy jest częścią prowadzonej w latach 2022-2024 przez Państwową Inspekcję Pracy ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą „Legitna praca”.

   Więcej na temat kampanii „Legitna praca”: www.prawawpracy.pl

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: https://www.pip.gov.pl/legitna-praca-w-oku-kamery