Dodano: 29 czerwca 2022
1:48 minut
MOW CZAPLINEK

Pierwsza praca już za nimi, właśnie jej poszukują albo rozpoczęli… Przez cały czerwiec pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy rozmawiali z podopiecznymi zachodniopomorskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych o tym, jak powinni zadbać o swoje prawa, kiedy już zdecydują się na zatrudnienie.

***

W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych  funkcjonują szkoły podstawowe (klasy siódme i ósme) oraz szkoły branżowe. Do MOW-ów trafiają nastolatkowie w wieku 13-18 lat, decyzją sądów rejonowych. Tym razem, w miesiącu poprzedzającym wakacje, z warsztatami odwiedziliśmy trzy ośrodki w województwie zachodniopomorskim: dla dziewcząt w Szczecinie –Skolwinie i w Czaplinku (powiat drawski) oraz dla chłopców – w Trzebieży (powiat policki).  

Założenie było bardzo proste - wymienić opinie i poglądy, zaangażować w zajęcia. W przystępny, nieskomplikowany sposób, w przyjaznej , niezobowiązującej atmosferze przygotować młodych ludzi do pracy latem, ale również tej na stałe. Tak by nie zostali oszukani, by otrzymali całe wynagrodzenie, by wiedzieli czego mogą wymagać, ale i czego będzie wymagać się od nich.

We wszystkich ośrodkach referentki z sekcji prawnej tłumaczyły czym jest umowa o pracę, jakie wynikają z niej korzyści, zobowiązania, dlaczego warto nalegać właśnie na ten rodzaj umowy. Z kolei uczestnicy opowiadali o swoich doświadczeniach –  sprzedaży hamburgerów,   kelnerowaniu w restauracji czy też pomocy w stadninie koni. Nie brakowało także pytań o potencjalnych pracodawców.

Ponieważ każdy z MOW-ów ma swoją specyfikę, oprócz „prawnych” odbywały się równolegle warsztaty dostosowane do profilu szkół. I tak w Trzebieży, w stolarni, inspektor pracy mówił o tym jak przestrzegać bezpieczeństwa i higieny przy maszynach do obróbki drewna – w „branżówce” uczą się bowiem przyszli stolarze. Z kolei w Skolwinie, gdzie wychowanki kształcą się na kucharki, zajęcia BHP dotyczyły tego, co może wydarzyć się w pracowni gastronomicznej. W Czaplinku natomiast inspektor pracy zaznajamiał grono nauczycieli z prawem oświatowym.

Co istotne - wychowankowie MOW-ów na koniec odebrali certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.