Dodano: 23 lutego 2023
1:30 minut
Pracodawca może sprawdzać trzeźwość

21 lutego br. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości przez pracodawców. Co to oznacza dla pracowników?

Przede wszystkim pracodawcy takie kontrole wprowadzić mogą, lecz nie jest to ich obowiązkiem. Natomiast, jeśli zdecydują się na taką procedurę, muszą spełnić szereg kryteriów. Przede wszystkim  zakłada się, że kontrole trzeźwości pojawią się, „jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia”.

Nowelizacja Kodeksu pracy (dział drugi pt. Stosunek pracy, rozdział pierwszy ”Przepisy ogólne” - od art. 22 1c do art. 22 1h) zakłada m.in:

- wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy ;

- o wprowadzeniu kontroli trzeźwości, pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania;

- w związku z zatrudnieniem pracownika objętego kontrolą trzeźwości pracodawca przekazuje temu pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy informacje, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Przypomnijmy, że pracodawca będzie mógł sprawdzić nie tylko to, czy jego podwładny jest trzeźwy, ale także czy nie zażywał środków działających podobnie jak alkohol (m.in. morfiny, kokainy, amfetaminy, marihuany).

O nowelizacji Kodeksu pracy mówimy na Instagramie Okręgowego Inspektoratu Szczecin (@oip_szczecin

⯈ https://www.instagram.com/oip_szczecin/