Dodano: 13 maja 2024
2:0 minut

Jedenasty Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie rozpoczyna się 13 maja, potrwa do 17 maja. Celem tej inicjatywy jest doprowadzenie do tego, by w branży budowlanej nie dochodziło do wypadków.

 

Organizatorem akcji, obok m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, jest Porozumienie dla Budownictwa, zrzeszające największych generalnych wykonawców budowlanych.

- Bezpieczeństwo na budowie to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów i noszenia odpowiedniej odzieży ochronnej. To kompleksowy proces, który wymaga zaangażowania wszystkich biorących w nim udział stron – mówi Piotr Łącki, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. - Pomimo zaawansowanych technologii i środków bezpieczeństwa, wypadki na budowie wciąż stanowią realne zagrożenie dla pracowników.

 

W minionym roku największa liczba poszkodowanych zatrudniona była w przetwórstwie, zaraz po tej branży uplasowała się budowlanka. Jednak to w właśnie w sektorze budowalnym odnotowano najwięcej ofiar -  zginęło 57 osób. 

Państwowa Inspekcja Pracy w 2022r. zapoczątkowała także kampanię Budowa. STOP wypadkom, która zakończy się w tym roku. Celem jest radykalne ograniczenie zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych.

- Wypadki na budowie często mają poważne konsekwencje takie jak trwałe kalectwo, śmierć – wylicza Piotr Łącki. -  Nie da się zupełnie wyeliminować ryzyka,  ale można je zminimalizować. Przede wszystkim, należy zapewnić odpowiednie szkolenie pracowników z zakresu zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo należy monitorować stanowiska pracy pod kątem wyposażenia w odpowiednie środki zabezpieczające przed zagrożeniami na nich występującymi,  chodzi np. o odpowiednie zabezpieczenie chroniące przed upadkiem z wysokości, czyli barierki, szelki. Ważny jest dialog między pracownikami a bezpośrednimi przełożonymi, po to by zgłaszali nieprawidłowości i sugestie dotyczące bezpieczeństwa.

Szczecińska inspekcja pracy miała pod nadzorem duże strategiczne inwestycje: budowę fabryki polimerów, drążenie tunelu pod Świną, rozbudowę gazoportu. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu wykonawców oraz inwestorów, ale także skutecznemu nadzorowi z naszej strony, udało się uniknąć wypadków śmiertelnych. W Tygodniu bezpieczeństwa – podobnie jak i w latach poprzednich – przeprowadzony zostanie wśród przedsiębiorstw szereg szkoleń i pokazów.

Tylko w tym roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono 18 wypadków na budowach: 6 ciężkich, 3 śmiertelne, 6 lekkich oraz 3 inne (w tym medyczne, komunikacyjne).