17.01.2019 Artykuł archiwalny

Apel do przedsiębiorców o podjęcie działań organizacyjnych i profilaktycznych w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na odrę

Szanowni Państwo,
w związku ze stwierdzonymi w ostatnim czasie w województwie zachodniopomorskim przypadkami zachorowania na odrę, Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie apeluje do pracodawców i przedsiębiorców o podjęcie działań organizacyjnych i profilaktycznych w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na odrę wśród osób pracujących.
Zgodnie z art. 226 pkt 1 Kodeksu pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
Sposoby zmniejszenia ryzyka dla zagrożeń czynnikami biologicznymi wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005 r., poz. 716, ze zm. Dz.U. z 2008 r., poz. 288).
Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka dla czynników biologicznych są szczepienia ochronne przeprowadzane przez pracodawcę i na koszt pracodawcy, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. z 2012 r. poz. 40);
Z kolei program szczepień ochronnych na rok 2019 ogłoszony został  w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 2018 r., pozycja 104.
Szczegółowe informacje w sprawie zachorowań na odrę i szczepień ochronnych ogłaszane przez Państwową Inspekcję Sanitarną dostępne są w Internecie pod adresem wsse.szczecin.pl


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne


  • banner205964
  • banner49921
  • banner49925
  • banner49923
  • banner49924
  • banner201683
  • banner49922
  • banner49926