Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 14 lutego 2023
2:0 minut
Programy inspekcji pracy czekają!

Do 31 marca br. mogą zgłaszać się firmy, które chcą przystąpić do programu „Zdobądź dyplom PIP” lub też „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.

Państwowa Inspekcja Pracy lat prowadzi szereg bezpłatnych programów prewencyjnych i konkursów, które wyróżniają przedsiębiorców prowadzących swoje firmy zgodnie z zasadami obowiązującego prawa pracy, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy na zakończenie otrzymują - podczas uroczystej gali - certyfikat uczestnictwa.

Zachęcamy do wzięcia udziału w:

- programie prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP" - przeznaczony jest on dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowników. oparty na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy (przede wszystkim z listy kontrolnej z komentarzem) i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

Termin zgłoszeń: 31 marca br.

https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/118331,zdobadz-dyplom-pip.html

- programie prewencyjnym  "Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym" - istotnym elementem programu są szkolenia przeznaczone dla pracodawców, podczas których omawiane są m.in.: zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikacja zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowanie wyników oceny, podejmowanie działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego i współdziałanie w tym zakresie z pracownikami, a także prawidłowa analiza, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz eliminowanie ich powtarzalności. Pracodawcy, którzy przystąpią do programu, oprócz praktycznej wiedzy, otrzymują merytoryczną pomoc  inspektorów pracy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu nieprawidłowości. Potwierdzeniem właściwie przeprowadzonych działań naprawczych w firmie jest pomyślne przejście kontroli sprawdzającej.

Termin zgłoszeń: 31 marca br.

https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/133413,efektywne-zarzadzanie-ryzykiem-zawodowym.html

- konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" - celem jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

Termin zgłoszeń: 31 maja br.

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkurs-pracodawca-organizator-pracy-bezpiecznej-/78216,konkurs-pracodawca-organizator-pracy-bezpiecznej.html

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie: 91 431.19.67 lub mailowo: promocja@szczecin.pip.gov.pl

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu