Dodano: 7 lipca 2022
1:0 minut
lato z inspektorem

Budownictwo to ta branża, w której – obok leśnictwa i przetwórstwa – dochodzi do największej liczby wypadków. Tego jak zadbać o bezpieczeństwo na budowie, dowiedzieć się będzie można od inspektorów pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy zainaugurowała w tym roku kampanię „Budowa. STOP Wypadkom”, której celem jest zwiększenie świadomości zagrożeń, związanych przede wszystkim z pracami wykonywanymi na wysokości, w wykopach czy przy obsłudze maszyn oraz promowanie dobrych praktyk bezpieczeństwa i higieny.

Wkrótce zatem kolejne dyżury z cyklu „Lato z inspektorem”. W lipcu porad telefonicznych  (nr 91 431.19.34) będą udzielać: Maria Kopacka-Lubaś (11 lipca) oraz Andrzej Sielicki (18 lipca).  Przez dwie godziny (od 10 do 12) eksperci odpowiadać będą na pytania pracodawców, pracowników i wszystkich innych osób (np. inwestorów) związanych z budownictwem.  

W latach 2016-2020 życie na placu budowy – według oficjalnych statystyk – straciło 240 osób, czyniąc budownictwo - obok leśnictwa i przetwórstwa - branżą, w której dochodzi do największej liczby wypadków. Tak duża śmiertelność potwierdza fakt potrzeby prowadzenia szkoleń i akcji edukacyjnych.

Szczegóły kampanii dostępne są na stronie internetowej: www.bhpnatak.pl