Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 7 grudnia 2023
0:44 minut

Mijający rok obfitował w nowelizacje Kodeksu pracy. Jak wpłynęły one na pracowników i pracodawców? Tego dowiecie się państwo podczas grudniowego webinaru.

 

 

Konferencję on-line zaplanowaliśmy na 12 grudnia, początek o godz. 11. O kolejnych zmianach w prawie pracy opowiedzą:

 

- Adrianna Andrzejczyk – o uprawnieniach rodzicielskich;

- Aleksandra Grabska – o tym czy każdy może pracować zdalnie;

- Bartosz Netler – o możliwości badania trzeźwości pracowników przez pracodawców.

 

Aby uczestniczyć w wydarzeniu, trzeba kliknąć w podany poniżej link. Webinar odbędzie na platformie MS Teams, jednak nie trzeba mieć zainstalowanej aplikacji, wystarczy otworzyć w przeglądarce.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY2M2VhMmUtNTUxYi00ZmFlLTkzZWItZjlmZDk3ODRiZjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec907ca1-2864-4911-b5d4-19548ff54034%22%2c%22Oid%22%3a%22ee087d57-aa6b-4e87-95d8-4999e601f617%22%7d 

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu