Aktualności

» przejdź do archiwum
Konkurs „Bezpiecznie od startu” w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.

26 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie odbył się etap regionalny - XVII Ogólnopolskiego Konkursu ”Bezpiecznie od startu”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, w tym również przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresowany jest do uczniów, którzy w trakcie nauki zawodu w szkołach odbywają równocześnie praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych. Organizatorem konkursu był Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Ruszył program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP”.

W marcu rozpoczęliśmy kolejną edycję programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP”. Program ten skierowany jest do małych przedsiębiorców zatrudniających do 20 pracowników. Główne założenia programu to poprawa warunków bhp oraz doprowadzenie zakładu pracy do stanu zgodnego z obwiązującymi przepisami prawa pracy. Istotnym elementem działań prewencyjnych jest również upowszechnianie przykładów dobrych praktyk dotyczących zapobiegania zagrożeniom wypadkowym, ograniczania ryzyka zawodowego oraz propagowania problematyki bhp.
VIII Konkurs „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”

1 grudnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie odbył się etap wojewódzki VIII Konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”. Tak jak w poprzednich latach organizatorem konkursu był Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. Do konkursu zgłosiło się 6 techników i 6 zasadniczych szkół zawodowych.

Konkurs – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Rolnictwie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie w dniu 30 listopada 2016 r. był gospodarzem XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”.Organizatorami Konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie. Organizację konkursu wsparli także: Nadleśnictwo w Manowie, Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie i Urząd Gminy w Manowie.


Wieś szczęśliwa to wieś bezpieczna, czyli konkurs „Sołtys organizator bezpiecznej wsi”.

Konkurs „Sołtys organizator bezpiecznej wsi” ma na celu rozbudzanie inicjatyw społecznych w zakresie podejmowania skutecznych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wsi. Dotyczy to higieny pracy w rolnictwie indywidualnym, poprawy komfortu życia mieszkańców z obszarów wiejskich i osób przebywających na tych terenach. Ważny aspekt konkursu stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W tym roku Do konkursu przystąpili sołtysi z gmin: Darłowo i Kalisz Pomorski. Komisje konkursowe w obu gminach wyłoniły laureatów spośród 25 sołtysów.

Seminarium „Buduj bezpiecznie”

8 listopada 2016 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się seminarium „Buduj bezpiecznie”. Organizatorami konferencji były: Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, Zachodniopomorska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczy w Szczecinie, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Zachodniopomorski Klaster Budowlany, Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie.
« 12
GIP Przejdź do GIP
Porady prawne


  • banner49921
  • banner49922
  • banner49924
  • banner49923
  • banner49926
  • banner49925