• RSS
  • Wersja tekstowa
07.07.2019 Artykuł archiwalny

KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się informacjami o fałszywych inspektorach pracy podszywających się pod pracowników Państwowej Inspekcji Pracy działających w miejscowościach nadmorskich w województwie zachodniopomorskim prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w sytuacji podejmowania przez takie osoby czynności kontrolnych.

Należy mieć na uwadze, że kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora pracy lub innego upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy.

W przypadku powzięcia wątpliwości co do wiarygodności i tożsamości osób podejmujących u Państwa czynności kontrolne należy niezwłocznie skontaktować się z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Szczecinie pod nr tel. 91 431 19 30 lub wezwać funkcjonariuszy policji.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne