• RSS
  • Wersja tekstowa
27.04.2020

Zapraszamy na webinarium Międzynarodowej Organizacji Pracy

Zapraszamy na webinarium Międzynarodowej Organizacji Pracy

W odpowiedzi na kryzys światowy wywołany pandemią, stanowiącą wielkie wyzwanie m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła tegorocznym tematem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy: "Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie".
 
Obchodzony w dniu 28 kwietnia, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy skoncentruje się w tym roku na problemie zwalczania chorób zakaźnych w pracy, a w szczególności pandemii COVID-19 oraz na ochronie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas wznawiania działalności przez przedsiębiorstwa, które powinno przebiegać zgodnie z zasadami zapewniającymi ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażenia.
 
Międzynarodowa Organizacja Pracy podkreśla potrzebę podejmowania specjalnych środków w celu ochrony pracowników służby zdrowia i innych pracowników, którzy w walce z pandemią codziennie ryzykują własne zdrowie. MOP zwraca także uwagę na wykorzystywanie na szeroką skalę pracy zdalnej, która nie powinna zaburzać równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, umożliwiając realizowanie innych zajęć, takich jak opieka nad dziećmi, osobami chorymi lub starszymi.
 
Więcej informacji o obchodach dnia na stronie www.ciop.pl/28kwietnia
 
W dniu 28 kwietnia w godz. 15:00-16:00 MOP organizuje webinarium, którego celem będzie stymulowanie dialogu na temat znaczenia zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, nie tylko dla ochrony życia pracowników, ale także dla zapewnienia ciągłości biznesowej. Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim. Można się na niego zarejestrować poprzez stronę https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742138/lang--en/index.htmGIP Przejdź do GIP Porady prawne