• RSS
  • Wersja tekstowa
21.05.2020

Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy podczas pandemii.

Szanowni Państwo,
Osoby zainteresowane informacjami na temat ochrony pracowników przed ryzykiem zarażenia podczas pandemii, zwalczania stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w pracy (w tym także przemocy i nękania) podczas tego trudnego okresu oraz zarządzania ergonomicznymi, fizycznymi, środowiskowymi i chemicznymi zagrożeniami bhp związanymi z pandemią – zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem Międzynarodowej Organizacji Pracy wydanym z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2020. Jego obszerny fragment został przetłumaczony na j. polski i jest dostępny w portalu CIOP-PIB pod adresem: 
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89854/Raport-MOP-bhp-pandemia-2020.pdf


GIP Przejdź do GIP Porady prawne