• RSS
  • Wersja tekstowa
10.06.2020 Artykuł archiwalny

Zasady udzielania osobistych porad prawnych w czasie trwania stanu epidemii

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniem w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 zachęcamy do korzystania z poradnictwa w formie zdalnej:

- z wykorzystaniem poczty elektronicznej:
kancelaria@szczecin.pip.gov.pl
koszalin@szczecin.pip.gov.pl

- pisemnej, na adres:
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin;
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, Oddział w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 55, 75-502 Koszalin.

- lub telefonicznej z Centrum Poradnictwa PIP:
tel. 459 599 000 – z telefonów komórkowych,
tel. 801 002 006 – z telefonów stacjonarnych.

W celu zapewnienia reżimu sanitarnego w budynkach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie oraz Oddziału w Koszalinie, osoby chcące skorzystać z osobistej porady prawnej zobowiązane są do przestrzegania następujących obowiązków:

  • obowiązku wcześniejszego, telefonicznego umówienia się w związku z chęcią skorzystania z ustnej porady prawnej (tel. 91 431 19 29 – dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie przy ul. Pszczelnej 7 oraz tel. 94 348 80 70 dla Oddziału w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 55),
  • obowiązku dezynfekcji dłoni przed wejściem do budynku i pomieszczenia udzielania porad,
  • obowiązku poddania się pomiarowi temperatury ciała,
  • obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy,
  • obowiązku ograniczonego limitu czasowego na udzielenie indywidualnej porady prawnej – do maks. 15 min,
  • obowiązku wypełnienia – przed rozpoczęciem udzielania porady  - „Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego”,
  • obowiązku zachowania co najmniej 2 metrowego dystansu pomiędzy osobami oczekującymi na wejście do siedziby jednostki organizacyjnej.

GIP Przejdź do GIP Porady prawne