• RSS
  • Wersja tekstowa
01.07.2020 Artykuł archiwalny

Ograniczenia w funkcjonowaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie

Na podstawie § 15 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066) wprowadza się od 22 czerwca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w następującym zakresie:
  1. Inspektorat wznawia bezpośrednią obsługę interesantów na zasadach określonych poniżej. Informacje w tym zakresie będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Inspektoratu, a także wywieszone w siedzibie Inspektoratu.
  2. Bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona jest w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Inspektoratu. Informacja dotycząca miejsca bezpośredniej obsługi będzie przekazana podczas umawiania wizyty.
  3. Wizyta interesantów w Inspektoracie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia z pracownikiem lub inspektorem pracy, który prowadzi sprawę. Numery telefonów do Inspektoratu znajdują się na stronie internetowej http://szczecin.pip.gov.pl/. W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl
  4. Wszystkie dokumenty (podania, żądania), a także skargi i wnioski prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem ePUAP, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na stronie internetowej: https://szczecin.pip.gov.pl/ w zakładce „e-skarga”.
  5. Interesanci w trakcie wizyty w Inspektoracie są zobowiązani do:
  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania dystansu co najmniej 2 m od innych osób przed i w budynku Inspektoratu.

GIP Przejdź do GIP Porady prawne