• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.01.2022

Porady prawne w Okręgowym Inspektoracie Pracy

Bezpłatne porady prawne są udzielane telefonicznie pod numerem:

 • 91 431 19 29 – porad udzielają pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godz. 9-15

 

Dodatkowo, bezpłatne porady prawne udzielane są także przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy pod numerami:

 • 801 002 006 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych
 • 459 599 000 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych
 • 89 333 17 41 - питань законності працевлаштування громадян України

 

Porady osobiste: 

 • w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie przy ul. Pszczelnej 7, pok. nr 1 w poniedziałki w godz. 10-18 oraz od wtorku do piątku w godz. 9-15
 • w siedzibie Oddziału w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 55, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9-15

 

Dodatkowe formy porad:

 • pisemnej, na adres:
  Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin;
  Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, Oddział w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 55, 75-502 Koszalin.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),

2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,

3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne