• RSS
  • Wersja tekstowa
07.12.2020

Dyżury eksperckie inspektorów

W ramach porad eksperckich w mediach OIP w Szczecinie nawiązał współpracę z 7 tytułami. W dniach 23 listopada do 4 grudnia inspektorzy pracy pełnili dyżury dla czytelników: Głosu Koszalińskiego, Gazety Kołobrzeskiej, Dziennika Nowogardzkiego, Dziennika Stargardzkiego Gazety Gryfińskiej oraz tygodnika „Pojezierze Wałeckie”.

We wszystkich powyższych gazetach ukazały się zapowiedzi dyżurów, w niektórych także w wydaniach elektronicznych. Istotne dla nas było, aby dotrzeć do różnych, oddalonych od siebie regionów województwa zachodniopomorskiego, i to się udało. Należy także podkreślić, że temat spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów i bardzo pozytywnym odbiorem czytelników. Wiodącą tematyką była praca zdalna w dobie pandemii covid. Nie zabrakło także pytań z zakresu prawa pracy dotyczących chociażby umów cywilnoprawnych czy urlopów wypoczynkowych. Należy podkreślić, że pytania z zakresu prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związane były głównie z okresem zagrożenia epidemicznego.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne