• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.12.2021 Artykuł archiwalny

Porozumienie między Uniwersytetem Szczecińskim a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Szczecinie.

7 grudnia w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego zawarto porozumienie między Uniwersytetem Szczecińskim oraz Wydziałem Prawa i Administracji US a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Szczecinie. Strony porozumienia reprezentowali: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, koordynator porozumienia z ramienia Wydziału Prawa i Administracji US dr Mikołaj Rylski oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie Konrad Pachciarek.  

Celem porozumienia jest współpraca w zakresie szerzenia wiedzy dotyczącej prawa pracy poprzez realizację projektów naukowo-badawczych, konferencji, paneli eksperckich oraz innych inicjatyw propagujących ochronę człowieka w środowisku pracy. Podpisanie porozumienia stanowi istotny krok w kierunku krzewienia wiedzy związanej z prawem pracy w całym regionie zachodniopomorskim.

O porozumieniu przeczytają Państwo również na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uniwersytet Szczeciński i Okręgowy Inspektorat Pracy będą współpracować - Uniwersytet Szczeciński (usz.edu.pl)GIP Przejdź do GIP Porady prawne