• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.02.2022

Rymuj i rysuj z KRUS !

Uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich mają okazję wykazać się talentami: plastycznym lub literackim. Dwa interesujące konkursy organizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” - to hasło przewodnie obu konkursów. Kto może wystartować w rywalizacji plastycznej? Uczniowie szkół podstawowych, którzy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III oraz klasy IV-VIII. Zadanie polega  na przygotowaniu pracy plastycznej w formacie A3; technika jest dowolna. Termin nadsyłania rysunków upływa 1 kwietnia 2022r.

Jeśli ktoś od plastyki woli język polski, na tego czeka konkurs na rymowankę. Do niego zaproszeni są nastolatkowie urodzeni w latach 2008-2011, przy czym jeden z rodziców lub opiekunów prawnych powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Rymowanka musi mieć co najmniej cztery wersy i – uwaga! – zawierać przynajmniej cztery słowa ze zbioru: upadek prewencja, zdrowie, ślisko, prewencja, buty, bezpieczeństwo, wchodzić. Termin przyjmowania zgłoszeń (liczy się data stempla pocztowego, ale można także wysłać e-maila) upływa 15 marca 2022r.

Dla najlepszych przewidziano – oczywiście – nagrody.

Szczegółowe regulaminy znajdują się poniżej.Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne