• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.03.2022

Szkolili jak zatrudniać obywateli Ukrainy

Uczestnicy połączyli się z prowadzącym za pomocą platformy MS Teams. 

- Porozumienie z grudnia 2021r. podpisane pomiędzy WPiA US a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Szczecinie  dało nam gotowość wystartowania z działaniami, które są konieczne z perspektywy agresji rosyjskiej na Ukrainę. Szkolenie dedykowaliśmy nie tylko obywatelom Ukrainy, ale także polskim przedsiębiorcom. Chcemy oddziaływać na otoczenie społeczno-gospodarcze, dać jasny sygnał i tym samym podstawową wiedzę dotyczącą tego jak pomagać – zatrudniając. Ustawa jest podstawą prawną do tego, by pomocy udzielać, lecz jak każdy akt prawny budzi pewne wątpliwości interpretacyjne – wyjaśnia dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof.US, dziekan Wydziału Prawa i Administracji US. – Bardzo cieszę się, że inspekcja pracy zechciała włączyć się do naszej akcji, misji. Teraz „Szczecińscy prawnicy Ukrainie” to już nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, ale także środowisko związane z jest z tak ważnym obszarem naszej wiedzy i praktyki zawodowej jaką jest prawo pracy.

Było to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie wspólne szkolenie. Cieszyło się dużym zainteresowaniem.

- Frekwencja była ogromna, bardzo nas to cieszy – podkreśla dr Aleksandra Klich, zastępca Kliniki Prawa WPiA US. - To wydarzenie było jednym z kilku, które zainicjowaliśmy w ramach Centrum Praktyk Sądowych, funkcjonujących przy Klinice Prawa. W wydarzeniu wzięła udział bardzo duża grupa Ukraińców, bardzo duża grupa przedsiębiorców, oczywiście także prawnicy. Choć specustawa w wielu miejscach wydaje się transparentna to jednak pojawiają się wątpliwości. Trzeba też pamiętać, że dla wielu osób język prawniczy jest jednak trochę „językiem nieludzkim”, a zmagają się obecnie nie tylko z kwestią legalizacji pracy, ale przede wszystkim legalizacji pobytu.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne