• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.04.2022

Wybieramy „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”

Jak co roku zapraszamy do udziału w konkursie na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”. Na zgłoszenia czekamy do 15 maja.

Konkurs ma dwa etapy: wojewódzki oraz ogólnopolski.  Kandydatów do tytułu nominują organizacje związkowe, zwycięzcę wyłania zaś jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele inspekcji pracy, a także Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Co należy doręczyć do 15 maja?

- kartę zgłoszenia,

- oświadczenie uczestnika konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku,

 - dokumentację potwierdzającą podjęte przez uczestnika konkursu przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych, w szczególności wpisy z księgi uwag i zaleceń z podjętych przedsięwzięć.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą lub przynieść do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie (ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin). Można je także przesłać na adres: promocja@szczecin.pip.gov.pl, jednak oryginały muszą również zostać złożone w siedzibie inspekcji pracy.

SIP Regulamin konkursu z zalacznikami.pdf
Fot. OIP Szczecin
 Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne