• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.05.2022

Wspólnie o kulturze bezpieczeństwa

Pracownicy korporacji, ale i niewielkich firm, urzędnicy, nauczyciele, prawnicy z kancelarii notarialnych, komorniczych oraz przedstawiciele wielu innych branż z całej Polski wzięli udział w szkoleniu „Kultura bezpieczeństwa - wspólna sprawa”. Wydarzenie zorganizowane było przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa.

 

Fot. OIP Szczecin 14
 

Czym są wrota snu? Czy w każdej organizacji możemy mówić o kulturze bezpieczeństwa? Dlaczego pracownicy obawiają się odpowiedzialności? Jakie czynniki najbardziej wpływają na wypadkowość? Na takie i mnóstwo innych pytań znaleźli odpowiedź uczestnicy szkolenia. Miało ono zresztą formę hybrydową, gdyż oprócz internautów, prelekcji wysłuchali również studenci drugiego roku prawa na Uniwersytecie Szczecińskim.

Seminarium internetowe otworzył prodziekan ds. studentów WPiA US dr hab. Wojciech Staszewski, który przypomniał historię Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Kolejno swoje prelekcje przedstawiali natomiast Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie,  Konrad Pachciarek (Partycypacja jako element efektywnego kształtowania kultury bezpieczeństwa), dr Mikołaj Rylski (Bezpieczeństwo pracy zmianowej na tle chronobiologii i somnologii człowieka) oraz Aleksandra Turbaczewska (Kultura bezpieczeństwa – czym jest, jak ją budować i czy warto wdrażać koncepcje wspierające wellbeing/work-life balance).

Przypomnijmy, że w tym roku Dzień Bezpieczeństwa skoncentrowany był wokół dialogu społecznego i jego roli w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w pracy.GIP Przejdź do GIP Porady prawne