• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.05.2022

Wkrótce Tydzień Bezpieczeństwa


Od 23 do 29 maja zaplanowany jest kolejny ogólnopolski Tydzień Bezpieczeństwa. W tym okresie inspektorzy pracy odwiedzą place wielu budów, by przeszkolić pracodawców i pracowników. Cel jest jeden – zero wypadków.

Do zrobienia jest bardzo dużo - w 2021r. na budowach zginęły 103 osoby.  Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa przebiega pod hasłem „ Budowa się kończy. Bezpieczeństwo nigdy”. Skupia się przede wszystkim na szeroko pojętej kulturze bezpieczeństwa, traktowanej jako długotrwały proces.  Partnerem Państwowej Inspekcji Pracy jest w tym przedsięwzięciu Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, czyli zrzeszenie generalnych wykonawców.

Szkolenia inspektorów koncentrują się przede wszystkim na kwestiach BHP, promowaniu dobrych wzorców zachowań, natomiast odpowiadają także na zapotrzebowanie odbiorców, tym samym poruszane są również np. zagadnienia legalnego zatrudnienia cudzoziemców. Oprócz szkoleń przeprowadzane są pokazy, ćwiczenia, wykłady.

Dotychczasowe Dni Bezpieczeństwa objęły swym zasięgiem ponad 100 tysięcy osób. Akcja odbywa się na budowach firm zrzeszonych w Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz największych generalnych wykonawców.

 Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne