• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.03.2023

KRUS nagrodzi młodych artystów

Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” – to hasło tegorocznej rywalizacji na najlepszą rymowankę. Mogą w niej wziąć udział dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS.

konkurs na rymowankę 2023
 

Natomiast konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw. Prace powinny dotrzeć do organizatora do 31 marca br.

konkurs plastyczny plakat
 

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie: www.krus.gov.pl/index.php?id=2274 oraz https://www.krus.gov.pl/artykul/iv-konkurs-na-rymowanke-juz-ogloszony/ GIP Przejdź do GIP Porady prawne