• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.04.2023

"Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym" - wkrótce szkolenie!

27 kwietnia 2023r. o godz. 11 Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zaprasza  pracodawców, ich przedstawicieli oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie w ramach programu " Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym ".  Zapisy przyjmujemy do 25 kwietnia. 
 
Blue And Yellow Modern Webinar Poster 5
 
Na spotkaniu zostaną omówione podstawowe informacje dotyczące założeń programu, przekazana zostanie niezbędna wiedza m.in. na temat zasad szacowania ryzyka zawodowego, podejmowania działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego, a także  prawidłowej analizy, ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz eliminowania powtarzalności wypadków. 
****

Wydarzenie będzie miało formę hybrydową. Wybór czy przyjść do inspektoratu, czy też połączyć się przez internet, pozostawiamy państwu. Tym, którzy chcą wziąć udział poprzez platformę MS Teams, link przesłany zostanie na dzień przed szkoleniem. 
****
Zasady uczestnictwa w szkoleniu:
1. Przesłanie zgłoszenia mailowo na adres: promocja@szczecin.pip.gov.pl;
2. W treści e-maila proszę wskazać formę uczestnictwa w szkoleniu (chcę uczestniczyć stacjonarnie, chcę uczestniczyć on-line) - prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 25 kwietnia; 
3. Dokonując zgłoszenia, proszę również o podanie zakładu pracy, z którego pochodzi uczestnik szkolenia;
4. W szkoleniu może wziąć udział z danego zakładu pracy więcej niż jedna osoba. 

***

Program prewencyjny  "Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym" - jego istotnym elementem są szkolenia przeznaczone dla pracodawców, podczas których omawiane są m.in.: zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikacja zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowanie wyników oceny, podejmowanie działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego i współdziałanie w tym zakresie z pracownikami, a także prawidłowa analiza, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz eliminowanie ich powtarzalności. Pracodawcy, którzy przystąpią do programu, oprócz praktycznej wiedzy, otrzymują merytoryczną pomoc  inspektorów pracy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu nieprawidłowości. Potwierdzeniem właściwie przeprowadzonych działań naprawczych w firmie jest pomyślne przejście kontroli sprawdzającej.

LINK DO SZKOLENIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UyMGUwN2YtMmFiYS00NTZmLTk0NTctOTk3MjQ0ZGJhNWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec907ca1-2864-4911-b5d4-19548ff54034%22%2c%22Oid%22%3a%22ee087d57-aa6b-4e87-95d8-4999e601f617%22%7d

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne