• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.05.2023

Trwa Tydzień Bezpieczeństwa

 

Branża budowlana jest wciąż tą, w której dochodzi do największej liczby wypadków. Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie ma uświadamiać jak wiele zagrożeń czyha na placach budów.

budowa
 

Tylko od stycznia do kwietnia tego roku w Zachodniopomorskiem doszło do 24 wypadków na budowach. Oznacza to, że co trzeci wypadek w naszym regionie wydarzył się właśnie w tym sektorze. Niestety, aż pięć zakończyło się śmiercią, pięć zakwalifikowano jako ciężkie, natomiast dziesięć jako lekkie. Natomiast w całym 2022r. miało miejsce 65 wypadków (na 262 wszystkie zgłoszone), zmarło 7 osób, 11 zdarzeń uznano za ciężkie.

- Wielu wypadków - trzeba wiedzieć, że każdy z nich oznacza tragedię wielu osób - by nie było, gdyby pamiętano i nie bagatelizowano podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie próbowano zaoszczędzać na środkach ochrony indywidualnej oraz zabezpieczeniach zbiorowych, czyli siatkach, balustradach, podestach, rusztowaniach. Bardzo często gubi rutyna, z drugiej strony są niedoświadczeni pracownicy, którzy nie znają zasad panujących na placach budów.  Najczęściej mamy do czynienia z upadkami z wysokości, przyspaniami w wykopach, potknięciami i poślizgnięciami -  mówi Ewelina Kolanowska-Wrońska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

PlakatTB2023druk-finalbezspadówPLpage-0001
 

To już dziesiąta, jubileuszowa edycja Tygodnia Bezpieczeństwa. W tym roku przebiega pod hasłem „STOP ma moc. Uważam! Nie narażam!”. Inspektorzy pracy szkolą budowlańców, organizowane są pokazy dobrych praktyk, także we współpracy z innymi instytucjami.

Państwowa Inspekcja Pracy w 2022r. zapoczątkowała także kampanię Budowa. STOP wypadkom. Potrwa ona do 2024 r.  Celem jest radykalne ograniczenie zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/o-nas/tydzien-bezpieczenstwa-2023.html 

https://www.bhpnatak.pl/


GIP Przejdź do GIP Porady prawne