• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.05.2023

Pracownika prawo do bezpieczeństwa

Czym jest technostres? Od kiedy należy się płatny urlop? Jak prawidłowo sformułować skargę? Na te i na inne pytania znaleźć można było odpowiedź podczas webinaru  „Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika”.

Fot. OIP Szczecin 33
 

Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, obchodzonego w Polsce od trzydziestu lat. Organizatorami byli – razem z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Szczecinie – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego.

Fot. OIP Szczecin 36
 

Webinar otworzył prodziekan ds. studenckich dr hab. prof. US Wojciech Staszewski, który powitał uczestników, przybliżając również tematykę wystąpień. Jako pierwsza o nowych zagrożeniach, wynikających z cybernetyzacji, robotyzacji oraz zmian zachodzących w społeczeństwach mówiła Aleksandra Turbaczewska, ekspert ds. rynku pracy ZPPZ, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Następnie dr Mikołaj Rylski, adiunkt na WPiA podczas wystąpienia „Świat pracy i kapitału oraz władzy i filozofii w procesie wzmacniania ochrony prawnej pracowników w Europie – ujęcie historyczno-prawne” przedstawił subiektywny wybór zdarzeń, który miały wpływ na rosnącą pozycję pracowniczych,  przypominając, że już król Kazimierz Wielki nakazał prowadzić przytułki dla górników z kopalni soli. Na koniec p.o. zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie Marcin Goliszewski opowiedział o tym, w jaki sposób inspekcja pracy pomaga pracownikom – kiedy można złożyć skargę lub przyjść po poradę prawną.

Do zobaczenia za rok!GIP Przejdź do GIP Porady prawne