17.05.2017

Jak wykorzystywać wiedzę z zakresu bhp w praktyce.

W dniu 9 maja 2017 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zorganizował w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie seminarium z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W bieżącym roku obchody tego dnia poświecone były gromadzeniu i wykorzystywaniu danych bhp. Celem seminarium jest wymiana dobrych praktyk i budowanie płaszczyzny współpracy między przedsiębiorstwami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiciele zakładów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego zaprezentowali własne rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowanie w innych zakładach przyczyniając się do podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy. W seminarium uczestniczyło niemal 180 osób, reprezentujących instytucje, organizacje związkowe, stowarzyszenia, organizacje pracodawców oraz zakłady pracy działające na terenie województwa zachodniopomorskiego.

11
 

Ponadto w specjalnie wyznaczonej strefie, w trakcie rejestracji uczestników, podczas przerwy oraz po zakończeniu seminarium można było skorzystać ze specjalnego „masażu biurowego” przeprowadzanego przez instruktorów i uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

8
 

W trakcie konferencji wygłoszono 5 prelekcji:

1. „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych”.

(Dorota Pięta - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Promocji i Wdrożenia)

3
 

2 „Budowanie kultury bezpieczeństwa w centrum logistycznym”. (Karina Miłek - Amazon Fulfillment Poland

Sp. z o.o.)

5
 

3. „Patrzeć-Widzieć-Działać”. Praktyczne wykorzystanie informacji z obszaru bhp.

(Edward Fudro - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.)

6
 

4. ”Lepsze gromadzenie i wykorzystywanie danych bhp”. (Bartosz Leszczyński - Brigdestone Stargard Sp. z o.o.)

7
 

5. „Optymalizacja, gromadzenie i wykorzystanie danych dotyczących bhp. Praktyka i rzeczywistość w małym przedsiębiorstwie”. (Daniel Alankiewicz - Jast s.c.)

9
 GIP Przejdź do GIP
Porady prawne


  • banner49921
  • banner49922
  • banner49924
  • banner49923
  • banner49926
  • banner49925