09.06.2017

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

Blisko 90 nauczycieli z 40 szkół i uczelni wyższych, zrealizowało w roku szkolnym 2016-2017, program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”. Uroczyste wręczenie zaświadczeń odbyło się w dniu 6 czerwca w koszalińskim oddziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie oraz 7 czerwca w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Nauczycieli zgromadzonych w Koszalinie powitał kierownik oddziału Zygmunt Kanigowski oraz nadinspektor pracy Janusz Ignaczak, który w dalszej części spotkania omówił przebieg realizacji tegorocznej edycji programu. Wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa, a szkoły specjalne podziękowania.

 1K
 

Na podsumowanie programu w Szczecinie nauczyciele zostali zaproszeni wraz z uczniami reprezentującymi ich szkoły. Goście powitani zostali przez dyrektor ZCKZiU Małgorzatę Grędowicz oraz Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie Konrada Pachciarka. Podczas uroczystości szkoła uhonorowała uczniów, biorących udział w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”, w tym osoby uczestniczące w szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim. Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania, nauczyciele udali się na podsumowanie programu „Kultura bezpieczeństwa” a młodzież uczestniczyła w warsztatach przygotowanych przez ZCKZiU.

8
 

Zajęcia odbywały się w pracowniach: technika usług kosmetycznych, masażu, technika dentystycznego, farmaceutycznego, elektroradiologa, opiekunki dziecięcej, opiekuna medycznego, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz terapeuty zajęciowego.

10
 GIP Przejdź do GIP
Porady prawne


  • banner49921
  • banner49926
  • banner49922
  • banner49923
  • banner49924
  • banner49925