Kierownictwo

Okręgowy Inspektor Pracy - Konrad Pachciarek

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy - Arleta Kłodawska